Menü
Ana Sayfa Kurumsal Eğitim Akademi İletişim
Whatsapp Destek Hattı
Tüm sorun ve sorunlarınız için buraya tıklayarak bize Whatsapp Destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Sesli Destek Hattı
Tüm sorun ve sorunlarınız için buraya tıklayarak bize Sesli Destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Ortaokul - Tarih Teknoloji Koleji

Ortaokul

Özel Etüt Dersleri

Her öğrencimiz için kişisel olarak hazırlanan ve uygulanan ölçme ve değerlendirme analizinin sonuçlarına göre, branş öğretmenlerimiz öğrencilerimiz için ek bir planlama yaparlar. Hafta sonu düzenlenen etütlerle öğrencilerimizin belirlenen eksiklikleri giderilir ve bir sonraki konuya geçilirken, hiçbir öğrencinin geçmiş konuda eksik öğrenimi kalmadığından emin olunur. 2B1E (Birebir Butik Eğitim) Sistemi sayesinde, sınıflarda az sayıda öğrenci mevcudu sağlanarak, öğretmenlerimize öğrencilerinin bu eksiklerini yakından takip edebilme olanağı sağlanmaktadır.

İnteraktif Akademik Eğitim

İnteraktif Akademik Eğitim ile, müfredat doğrultusundaki eğitim, interaktif eğitim programları ile zenginleştirilmektedir. İnteraktif eğitim programlarıyla, öğretme-öğrenme süreci etkileşimli hale getirilerek, bireye özgü bir eğitim sistemi geliştirilmektir. Tarih Koleji’nde öğrencilerimize; özel bilgisayar laboratuvarı ve son teknoloji LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar ile donatılmış sınıflarda, zengin içerikli ve gelişmiş bir eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bu teknolojik altyapı ve etkileşimle, öğrencilerimizin akademik gelişimleri yakından takip edilerek, gerekli düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Tüm bu olanakların sağlanmasındaki amacımız; güncel, çağımızın gerekliliklerini karşılayan, yenilenebilir, güncellenebilir ve hızlı müdahale edilebilir bir sistemle, öğrencilerimize çağdaş, güncel ve en iyi eğitim olanaklarını sunabilmektir.

Bütünsel Tematik Eğitim Programı

Tarih Koleji’nde, çoklu zeka kuramı doğrultusunda, öğrencilerin tüm gelişim alanlarına hitap etmek amacıyla, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemlerin birleşimi, benimsenmiş olan Bütünsel Tematik Eğitim Programı‘nı oluşturmaktadır. Bu programla öğrencilerin, bilişsel gelişimleri, sosyal ve duygusal becerileri çok yönlü olarak desteklenmektedir. Türkçe, matematik ve fen bilimleri gibi tüm temel eğitim derslerimizi, bir bütünü oluşturan parçalar olarak ilişkilendirilerek, ortaokul öğrencilerimizin çok yönlü ve nitelikli bir şekilde, sonraki eğitim hayatlarına hazırlanması sağlanmaktadır.

Kişisel Ölçme ve Değerlendirme

Bilişim teknolojileri ve eğitim sistemlerindeki yeniliklerle birlikte, eğitim sistemi içinde teknoloji kullanımı gün geçtikçe daha da yoğunlaşarak artmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri yerini, teknolojik ve güncel alternatif kişisel ölçme ve değerlendirme araçlarına bırakmaktadır. Tarih Koleji teknolojik alt yapısıyla, geleneksel ölçme araçları ile birlikte, alternatif ölçme araçlarını da öğrencilerine sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul programlarında da belirtildiği gibi, her öğrencinin kendi farklılıkları ve gelişim özellikleri içinde, bireysel olarak değerlendirilmesine önem vermektedir. 2B1E (Birebir Butik Eğitim) Sistemi sayesinde, sınıflarda az sayıda öğrenci mevcudu sağlanmakta ve uygulanan çağdaş eğitim sistemi bireye indirgenebilmektedir. Bu sistemle, öğretmenin öğrencisinin akademik gelişimini yakından takip edebildiği, öğrenci odaklı eğitim olanağı sağlanmaktadır. Böylece her öğrencimizin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun biçimde yönlendirilmesi, onların öğrenme sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ve eksik alanların belirlenmesi ve bunların düzenlenmesinde, kişisel ölçme ve değerlendirme önemli rol oynamaktadır.

Sosyal ve Düşüncesel Beceriler Eğitimi

Tarih Koleji’nde, öğrencilerimizin sosyal ve düşünsel becerilerinin keşfedilmesi ve bu alanlardaki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, bütünsel ve tematik eğitim sistemi çerçevesinde, düzenli olarak aktivite ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Kulüp çalışmalarıyla da, eğitim sürecinde kazanılan davranışsal gelişimlerinin pekiştirilmesi sağlanarak, öğrencilerin hem toplumsal iletişim, hem de akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirici yöntemler uygulanmaktadır. Okul içinde öğrenciler arasında düzenlenenler aktiviteler ile öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmesi hedeflenmektedir. Bilim insanları, sanatçılar, yazarlar gibi birçok konuda isim yapmış, konusunun uzmanı kişilerin katılımlarıyla değişik konularda seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler ile öğrencilerimizin bu katımcıların tecrübe ve bilgisinden yola çıkarak, farklı bakış açıları geliştirmeleri, zihinlerinde yeni ufuklar açmaları desteklenmektedir. Okul dışında düzenlediğimiz, müze, kütüphane, üniversite gibi çeşitli kurumlara yapılan ziyaretler ve bilimsel inceleme gezileriyle, öğrencilerimizin birçok kavramı sadece teoride değil, görerek, eğlenerek, dokunarak ve deneyerek tecrübe etmeleri sağlanmaktadır.

2 Yabancı Dil Eğitimi

Gün geçtikçe globalleşen dünyada, sosyal yaşamda ve özellikle de iş hayatında, hem bireylerin kendi beklentileri, hem de onlardan beklentiler giderek yükselmektedir. Sadece bir değil, birkaç yabancı dil bilmek ise bu beklentilerin ilk sıralarında önemli bir noktadadır. Tarih Koleji‘nde öğrencilerimizin, gelecekte kendilerini ifade edebilecek noktaya gelecekleri bir yabancı dil eğitimi, ikili dil eğitim sistemiyle anaokulundan başlayarak, sonrasında ilkokul ve ortaokulda daha ileri seviyede verilmektedir. Ortaokul öğrencileri, 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere, toplamda haftalık 10 saat olarak, dünyada en yaygın kullanılan bu iki yabancı dilin eğitimini almaktadırlar. Yabancı dil eğitiminde, öğrenilecek olan dilin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden getirilen kaynaklarla birlikte, tüm teknolojik eğitim olanakları da kullanılmaktadır. Ayrıca yabancı dil eğitiminde, yaş grubuna uygun drama ve oyun etkinlikleri yapılarak, küçük yaş gruplarında yabancı dil öğrenimi sevdirilerek, iç motivasyonun artırılmasına önem verilmektedir. 5. sınıf öğrencilerimize ek olarak hafta sonu yabancı dil etüt eğitimleri oluşturulmuştur. Yabancı dil etüt programlarıyla öğrencilerimizin, sonraki yıllarda karşılaşılacakları yeni gramer bilgilerinin alt yapısı oluşturularak, kalıcı bir öğrenme kabiliyetine sahip olmaları sağlanmaktadır. Tarih Koleji’nden mezun olan her bir öğrenci için intermadiate (orta düzey) seviyesini tamamlamış olmaları önemsenmektedir.

Zengin Branş Eğitimleri

Tarih Koleji Ortaokulu‘nda, matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, müzik, İngilizce, Almanca, bilim uygulamaları, matematik uygulamaları, teknoloji tasarım ve beden eğitimi gibi branş dersleri, ilgili derslerin branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Ayrıca liseye hazırlanan çocuklarımıza özel rehberlik dersleri düzenlenmektedir. Bu eğitim sistemiyle öğrencilerimize, anaokulundan itibaren başlayan zengin branş eğitimlerini ortaokulda da sürdürerek, seyirci konumunda kaldıkları bir eğitim modelinden çıkarıp, sisteme dahil etmekteyiz. Zengin branş eğitimleriyle, öğrencilerimizin, yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfederek, bireysel gelişimlerinin hızlandırılması ve yönlendirilmesinde önemli adımlar atılmaktadır.

Veli-Okul İletişimi ve İşbirliği

Başarılı ve verimli bir eğitim sürecinin oluşabilmesi için, veli–okul iletişimi ve işbirliğinin, öğrenciyle etkileşimin, hızlı ve etkili bir biçimde gerçekleşmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Tarih Koleji eğitim sürecini en ideal biçimde yönetmek ve belli bir sistem içinde sürdürmek, öğrencilerin bu süreçten aldıkları verimi ve sağladıkları başarıları maksimum düzeye çıkartabilmek için TarihDIRECT Direkt İletişim ve TarihVBS Veli Bilgi Sistemi’ni geliştirmiştir. Bu sistemler temel olarak veli-öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi ve etkileşimi hızlandırarak arttırmayı, yöneticilerimizin de sistemler içerisinde kayıt altına alınan bu etkileşimi, sağlıklı bir şekilde takip ederek yönetmesini ve gerekli durumlarda dahil olabilmesini hedeflemektedir. Her iki sistemde de velilerimiz, kendilerine özel olarak verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Böylece bilgilerin güncelliği ve güvenliği sağlanmaktadır. TarihDIRECT ile velilerimiz iletişim kurmak istedikleri birim veya öğretmene, 7/24 gönderebildikleri mesajlarla ulaşabilmektedir. Sistem üzerinden iletilen bu mesajlara, ilgili birim veya öğretmen tarafından en geç 24 saat içerisinde yine sistem üzerinden geri dönüş sağlanmaktadır. TarihVBS ile velilerimiz, öğrencilerinin mevcut akademik bilgilerine ulaşabilmektedirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, profesyonel bir yardım ve destek hizmetidir. Öğrencilerimizin; eğitsel, fiziksel, bilişsel, sosyal ve ruhsal yönden bütünsel gelişimlerini tamamlayabilmelerine yardımcı olmayı ve potansiyellerini ortaya koyarak, kendilerini gerçekleştirmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimizin, seçim yapabilen, kendi kararlarını verebilen, uygun iletişim yollarını kullanabilen, farklılıklara saygılı ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirebilen birer birey olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; önleyici, destekleyici ve gelişimsel rehberlik çerçevesinde çalışmalarımız planlanmaktadır. Öğrencilerimize eğitsel, mesleki ve kişisel sosyal rehberlik alanlarını kapsayan etkinlik, test, envanter ve test dışı tekniklerle destek olunmaktadır. Her ay düzenlediğimiz seminerler ile öğrencilerimize, gelişim düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun bir konuda (verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı, ergenlik vb.) bilgi aktarılmaktadır. Hazırlanan broşürler ve materyaller ile öğrencilere fayda sağlamak amaçlanmaktadır. Grup rehberliği kapsamında sosyal beceri – çatışma çözme becerileri etkinlikleri yapılmaktadır. Çalışmalarımız “Mutlu bir öğrenci, mutlu bir gelecek” prensibiyle sürdürülmektedir.