Menü
Ana Sayfa Kurumsal Eğitim Akademi İletişim
Whatsapp Destek Hattı
Tüm sorun ve sorunlarınız için buraya tıklayarak bize Whatsapp Destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Sesli Destek Hattı
Tüm sorun ve sorunlarınız için buraya tıklayarak bize Sesli Destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.
İlkokul - Tarih Teknoloji Koleji

İlkokul

İnteraktif Akademik Eğitim

İnteraktif Akademik Eğitim ile, müfredat doğrultusundaki eğitim, interaktif eğitim programları ile zenginleştirilmektedir. İnteraktif eğitim programlarıyla, öğretme-öğrenme süreci etkileşimli hale getirilerek, bireye özgü bir eğitim sistemi geliştirilmektir. Tarih Koleji’nde öğrencilerimize; özel bilgisayar laboratuvarı ve son teknoloji LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar ile donatılmış sınıflarda, zengin içerikli ve gelişmiş bir eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bu teknolojik altyapı ve etkileşimle, öğrencilerimizin akademik gelişimleri yakından takip edilerek, gerekli düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Amacımız; güncel, çağımızın gerekliliklerini karşılayan, yenilenebilir, güncellenebilir ve hızlı müdahale edilebilir bir sistemle, öğrencilerimize çağdaş, güncel ve en iyi eğitim olanaklarını sunabilmektir.

Bütünsel Tematik Eğitim Programı

Tarih Koleji’nde, çoklu zeka kuramı doğrultusunda, öğrencilerin tüm gelişim alanlarına hitap etmek amacıyla, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemlerin birleşimi, benimsenmiş olan Bütünsel Tematik Eğitim Programı‘nı oluşturmaktadır. Bu programla öğrencilerin, bilişsel gelişimleri, sosyal ve duygusal becerileri çok yönlü olarak desteklenmektedir. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri gibi tüm temel eğitim derslerimizi, bir bütünü oluşturan parçalar olarak ilişkilendirilerek, ilkokul öğrencilerimizin çok yönlü ve nitelikli bir şekilde, sonraki eğitim hayatlarına hazırlanması sağlanmaktadır.

Kişisel Ölçme ve Değerlendirme

Bilişim teknolojileri ve eğitim sistemlerindeki yeniliklerle birlikte, eğitim sistemi içinde teknoloji kullanımı gün geçtikçe daha da yoğunlaşarak artmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri, yerini teknolojik ve güncel, alternatif kişisel ölçme ve değerlendirme araçlarına bırakmaktadır. Tarih Koleji teknolojik alt yapısıyla, geleneksel ölçme araçları ile birlikte, alternatif ölçme araçlarını da öğrencilerine sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul programlarında da belirtildiği gibi, her öğrencinin kendi farklılıkları ve gelişim özellikleri içinde, bireysel olarak değerlendirilmesine önem vermektedir. 2B1E (Birebir Butik Eğitim) Sistemi sayesinde, sınıflarda az sayıda öğrenci mevcudu sağlanmakta ve uygulanan çağdaş eğitim sistemi bireye indirgenebilmektedir. Bu sistemle, öğretmenin öğrencisinin akademik gelişimini yakından takip edebildiği, öğrenci odaklı eğitim olanağı sağlanmaktadır. Böylece her öğrencimizin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun biçimde yönlendirilmesi, onların öğrenme sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ve eksik alanların belirlenmesi ve bunların düzenlenmesinde, kişisel ölçme ve değerlendirme önemli rol oynamaktadır.

Sosyal ve Düşüncesel Beceriler Eğitimi

Tarih Koleji’nde, öğrencilerimizin sosyal ve düşünsel becerilerinin keşfedilmesi ve bu alanlardaki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, bütünsel ve tematik eğitim sistemi çerçevesinde, düzenli olarak aktivite ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Kulüp çalışmalarıyla da, eğitim sürecinde kazanılan davranışsal gelişimlerinin pekiştirilmesi sağlanarak, öğrencilerin hem toplumsal iletişim, hem de akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirici yöntemler uygulanmaktadır. Okul içinde öğrenciler arasında düzenlenen aktiviteler ile öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmesi hedeflenmektedir. Bilim insanları, sanatçılar, yazarlar gibi birçok konuda isim yapmış, konusunun uzmanı kişilerin katılımlarıyla değişik konularda seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler ile öğrencilerimizin bu katılımcıların tecrübe ve bilgisinden yola çıkarak, farklı bakış açıları gelişrmeleri, zihinlerinde yeni ufuklar açmaları desteklenmektedir. Okul dışında düzenlediğimiz, müze, kütüphane, üniversite gibi çeşitli kurumlara yapılan ziyaretler ve bilimsel inceleme gezileriyle, öğrencilerimizin birçok kavramı sadece teoride değil, görerek, eğlenerek, dokunarak ve deneyerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

2 Yabancı Dil Eğitimi

Gün geçtikçe globalleşen dünyada, sosyal yaşamda ve özellikle de iş hayatında, hem bireylerin kendi beklentileri, hem de onlardan beklentiler giderek yükselmektedir. Sadece bir değil, birkaç yabancı dil bilmek ise bu beklentilerin ilk sıralarında önemli bir noktadadır. Tarih Kolejinde öğrencilerimizin, gelecekte kendilerini ifade edebilecek noktaya gelecekleri bir yabancı dil eğitimi, ikili dil eğitim sistemiyle anaokulundan başlayarak, sonrasında ilkokulda daha ileri seviyede verilmektedir. İlkokul öğrencileri, 12 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere, toplamda haftalık 14 saat olarak, dünyada en yaygın kullanılan bu iki yabancı dilin eğitimini almaktadırlar. Yabancı dil eğitiminde, öğrenilecek olan dilin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden getirilen kaynaklarla birlikte, tüm teknolojik eğitim olanakları da kullanılmaktadır. Ayrıca yabancı dil eğitiminde, yaş grubuna uygun drama ve oyun etkinlikleri yapılarak, küçük yaş gruplarında yabancı dil öğrenimi sevdirilerek, iç motivasyonun artırılmasına önem verilmektedir. İlköğretim 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz ise, her yıl haziran ayında Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına girerek, dil bilgilerinin uluslararası geçerliliğini kanıtlayan bir belgeye sahip olma şansı bulmaktadırlar.

Zengin Branş Eğitimleri

Tarih Koleji İlkokulu‘nda, fen bilgisi, Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, dikkat geliştirme, görsel sanatlar, müzik, İngilizce, Almanca, trafik güvenliği ve fiziksel etkinlikler gibi branş dersleri, sınıf öğretmenleri ve ilgili derslerin branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu eğitim sistemiyle öğrencilerimize, anaokulundan itibaren başlayan zengin branş eğitimlerini ilokulda da sürdürerek, seyirci konumunda kaldıkları bir eğitim modelinden çıkarıp, sisteme dahil etmekteyiz. Zengin branş eğitimleriyle, öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren, yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfederek, bireysel gelişimlerinin hızlandırılması ve yönlendirilmesinde önemli adımlar atılmaktadır.

Veli-Okul İletişimi ve İşbirliği

Başarılı ve verimli bir eğitim sürecinin oluşabilmesi için, veli–okul iletişimi ve işbirliğinin, öğrenciyle etkileşimin, hızlı ve etkili bir biçimde gerçekleşmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Tarih Koleji eğitim sürecini en ideal biçimde yönetmek ve belli bir sistem içinde sürdürmek, öğrencilerin bu süreçten aldıkları verimi ve sağladıkları başarıları maksimum düzeye çıkartabilmek için TarihDIRECT Direkt İletişim ve TarihVBS Veli Bilgi Sistemi’ni geliştirmiştir. Bu sistemler temel olarak veli-öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi ve etkileşimi hızlandırarak arttırmayı, yöneticilerimizin de sistemler içerisinde kayıt altına alınan bu etkileşimi, sağlıklı bir şekilde takip ederek yönetmesini ve gerekli durumlarda dahil olabilmesini hedeflemektedir. Her iki sistemde de velilerimiz, kendilerine özel olarak verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Böylece bilgilerin güncelliği ve güvenliği sağlanmaktadır. TarihDIRECT ile iletişim kurmak istedikleri birim veya öğretmene, 7/24 gönderebildikleri mesajlarla ulaşabilmektedir. TarihVBS ile öğrencilerinin mevcut akademik bilgilerine ulaşabilmektedirler. Belirli aralıklarla düzenlediğimiz veli toplantılarımızın yanı sıra, bireysel veli görüşmelerimizle de veli-okul işbirliği güçlendirilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi; eğitim sürecinin temel taşlarından biri olarak büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin okul ve eğitim hayatlarındaki uyumlarının sağlıklı bir şekilde sağlanması, karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümü gibi birçok konuda, en büyük destekçisi konumundadır. Bireysel ve grup olarak uygulanan test ve envanterlerle, öğrencilerimizin kendilerini tanımaları ve anlamaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, duygu ve düşüncelerini etkin şekilde ifade edebilmeleri, çevreleriyle uyumlu ilişkiler kurmaları hedeflenmektedir. Sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde uygulanan mesleki envanterler ve düzenlenen seminerlerle, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin farkına varmaları, bunları açığa çıkarabilmeleri sağlanarak, bütünsel gelişimlerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunulmaktadır.