Menü
Ana Sayfa Kurumsal Eğitim Akademi İletişim
Whatsapp Destek Hattı
Tüm sorun ve sorunlarınız için buraya tıklayarak bize Whatsapp Destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Sesli Destek Hattı
Tüm sorun ve sorunlarınız için buraya tıklayarak bize Sesli Destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Anaokulu - Tarih Koleji

Anaokulu

Güven İçinde Yarınlara İlk Adım

Eğitim hayatının ilk basamağı ve temeli olan anaokulu; çocuklarımız başarı merdiveninin basamaklarını çıkarken, hayatları boyunca en büyük destekçisidir. Eğitimin yanı sıra, aile, iş ve sosyal hayattaki başarı da bu temelin sağlamlığı ile doğru orantılıdır. Çocuklarımız; birey olma, sosyal çevre ve toplumun bir parçası olma, kendini ifade etme bilincinin oluşması gibi, önemli birçok konudaki ilk adımı, okul öncesi eğitim ile atmaktadır. Bu adımları atarken, sevgisini ve saygısını kazanacak eğitmenler eşliğinde, kendini güvende hissedeceği bir ortamda olduğunu bilmek hem çocuk, hem de velisi için önemlidir. Tarih Koleji; eğitim hayatlarındaki ilk adımı atmakta olan çocuklarımızın, konusunda uzman ve nitelikli eğitmen kadrosu, onlara özel tasarlanmış fiziksel ortamda, ideal sosyal, sağlık ve hijyenik çevre koşullarında, pozitif etkileşim ve iletişim kurmalarını desteklemektedir. Bütün bu olumlu etkenler, çocuklarımızın daha hızlı ve başarılı bir gelişim göstermelerini sağlamaktadır. Profesyonel yaklaşım ile sadece bugünü değil, eğitim hayatının sonraki yıllarını da düşünerek; çocuklarımızın sosyal çevreye uyum, bilişsel, davranışsal, sanatsal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerini önemsiyor, özel branş eğitmenleri eşliğinde bunların temellerini atıyoruz.

Deneyimsel Etkin Öğrenim

Tarih Koleji Anaokulu’nda, çocuklarımızın zorlanmadan, eğlenerek ve kalıcı biçimde öğrenmesini sağlayan, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ve güncel öğrenme yöntem ve teknikleri ile eğitim verilmektedir. Bu yöntem ve tekniklerle, öğrenmenin hızlı ve kalıcı biçimde gerçekleşmesinin yanı sıra, gelecek yıllarda öğrenme süreçlerine aktif katılımın artması da sağlanmaktadır. Öğrencinin bilişsel gelişimini destekleyen, çoklu zekâ kuramı doğrultusunda planlanmış çalışmalara yer veren Tarih Koleji Anaokulu‘nda; sınıf ortamında öğrenilen bilgilerin, özel düzenlenmiş oyun odasında ve branş dersliklerinde deneyimlenmesi sağlanmaktadır. Böylece öğretme ve öğrenme süreçleri zenginleştirilmektedir. High/Scope (etkin öğrenim) ve Head/Start (sosyal gelişim) gibi önemli okul öncesi eğitim programları da Tarih Koleji Anaokulu’nda kullanılmaktadır. Bu programlar, minik öğrencilerin bilişsel ve davranışsal gelişimlerinin yanı sıra, duyuşsal ve sosyal olarak da gelişmelerini sağlamaktadır.

2 Yabancı Dil

Gün geçtikçe globalleşen dünyada, sosyal yaşamda ve özellikle de iş hayatında, hem bireylerin kendi beklentileri, hem de onlardan beklentiler giderek yükselmektedir. Sadece bir değil, birkaç yabancı dil bilmek ise bu beklentilerin ilk sıralarında önemli bir noktadadır. Tarih Koleji‘nde öğrencilerimizin, gelecekte kendilerini ifade edebilecek noktaya gelecekleri bir yabancı dil eğitimi, ikili dil eğitim sistemiyle, anaokulundan başlayarak verilmektedir. Anaokulu öğrencileri, 12 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere, toplamda haftalık 14 saat olarak, dünyada en yaygın kullanılan bu iki yabancı dilin eğitimini almaktadırlar. Yabancı dil eğitiminde, öğrenilecek olan dilin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden getirilen kaynaklarla birlikte, tüm teknolojik eğitim olanakları da kullanılmaktadır. Ayrıca yabancı dil eğitiminde, yaş grubuna uygun drama ve oyun etkinlikleri yapılarak, küçük yaş gruplarında yabancı dil öğrenimi sevdirilerek, iç motivasyonun artırılmasına önem verilmektedir.hiptir.

Zengin Branş Eğitimleri

Tarih Koleji Anaokulu‘nda, temel anaokulu eğitimine ek olarak; görsel sanatlar, müzik, İngilizce, Almanca ve fiziksel etkinlikler gibi branş dersleri, bu derslerin branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu sistemle öğrencilerimize, anaokulundan itibaren zengin branş eğitimleri vererek, seyirci konumunda kaldıkları bir eğitim modelinden çıkarıp, sisteme dahil etmekteyiz. Bu branş eğitimleriyle, öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren, yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfederek, bireysel gelişimlerinin hızlandırılması ve yönlendirilmesinde önemli adımlar atılmaktadır.

Her zaman Temizlik ve Hijyen

Ebeveyn olarak çocuklarımız söz konusu olduğunda, onların sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlarda yetişmeleri, her zaman en dikkat konuların başında gelmektedir. Çünkü bunlar, sağlıklı yaşamın ve gelişimin temelinde yer almaktadır. Tarih Koleji, hijyen ve temizlik konularındaki titizliğini ve hassasiyetini, sadece gerekli fiziki koşulları sağlamakla kalmayıp, önleyici tedbirleri alarak, öğrencilerini korumakla da göstermektedir. Okulumuzun zeminlerinde ve duvarlarında, tamamı anti-bakteriyel malzemeler kullanılmış olmasından, gün ışığından maksimum derecede faydalanılmasını sağlayan özel mimari tasarımına kadar, eğitim için gerekli tüm sağlıklı çevre koşullarının sağlanmış olması bunun en önemli göstergesidir.

Tarih Kolejinde Beslenme ve Sağlık

Beslenme ve sağlık, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişim sürecindeki en önemli konu başlıklardandır. Eğitimsel ve fiziksel anlamda başarılı bir gelişimin yakalanmasında, dengeli, sağlıklı, düzenli ve yaşa uygun olarak beslenme çok önemlidir. Tarih Koleji, bu denli önemli bir konuda, profesyonel ve konusunda uzman yemek fabrikasından hizmet almaktadır. Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam ve gelişimlerini sağlamak, sporu sevdirmek ve küçük yaştan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde, anaokulumuzda oyun ve fiziksel etkinlikler dersleri düzenlenmektedir. Güncel yemek listeleri web sitemizin İletişim bölümündeki Yemek Listeleri bölümünde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Veli-Okul İletişimi ve İşbirliği

Başarılı ve verimli bir eğitim sürecinin oluşabilmesi için, veli-okul iletişimi ve işbirliğinin, öğrenciyle etkileşimin, hızlı ve etkili bir biçimde gerçekleşmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Tarih Koleji eğitim sürecini en ideal biçimde yönetmek ve belli bir sistem içinde sürdürmek, öğrencilerin bu süreçten aldıkları verimi ve sağladıkları başarıları maksimum düzeye çıkartabilmek için TarihDIRECT Direkt İletişim ve TarihVBS Veli Bilgi Sistemi’ni geliştirmiştir. Bu sistemler temel olarak veli-öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi ve etkileşimi hızlandırarak arttırmayı, yöneticilerimizin de sistemler içerisinde kayıt altına alınan bu etkileşimi, sağlıklı bir şekilde takip ederek yönetmesini ve gerekli durumlarda dahil olabilmesini hedeflemektedir. Her iki sistemde de velilerimiz, kendilerine özel olarak verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Böylece bilgilerin güncelliği ve güvenliği sağlanmaktadır. TarihDIRECT ile iletişim kurmak istedikleri birim veya öğretmene, 7/24 gönderebildikleri mesajlarla ulaşabilmektedir. TarihVBS ile öğrencilerinin mevcut akademik bilgilerine ulaşabilmektedirler. Belirli aralıklarla düzenlediğimiz veli toplantılarımızın yanı sıra, bireysel veli görüşmelerimizle de veli-okul işbirliği güçlendirilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi; anaokulu ile başlayan eğitim sürecinin temel taşlarından biri olarak büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin okula ve eğitim hayatına uyumunun sağlıklı ve hızlı bir şekilde sağlanması, karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümü gibi birçok konuda, bu süreçteki en büyük destekçisi konumundadır. Öğrencilerimizin bir problemle karşılaşması beklenmeksizin uygulanan test ve envanterler ile tanıma ve izleme çalışmaları yapılmaktadır. Önleyici rehberlik olarak da adlandırılan bu çalışma ile öğrencilerin önüne çıkabilecek sorunların belirlenip, ortaya çıkmadan müdahale edilebilmektedir. Anaokulundan itibaren, ince ve kaba motor gelişimi, dikkat eksikliği ve algılama yeteneği ile ilgili bireysel çalışmalar yapılarak, her bir öğrencimizin, verimli, başarılı ve en ideal şekilde eğitim sürecinden yararlanması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin sosyal ve evrensel temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla, sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde düzenlenen etkinliklerle eğitim ve öğretim sürecine yön verilmektedir.