TarihAsis

TarihAsis; Asis|MOVE ile psiko-motor, Asis|FOCUS ile dikkat ve odaklanma, Asis|AUDITORY ile işitsel, Asis|EQ ile sosyal ve duyusal, Asis|VISION ile görsel becerilerin gelişimini destekleyen, öğrenmeyi öğreten, bireye özel bir komple Akademik Sosyal İlerleme Sistemi’dir.

Asis | MOVE

Doğumdan itibaren vücudumuzda yaşanan kas gelişimine, psiko-motor gelişim adı verilir. Bu gelişim, yeni doğan bir bebeğin başını tutabilmesi, 6 aylık bir çocuğun oturabilme becerisini kazanması, ilkokula başlayan bir öğrencinin kalem tutabilme becerisi gibi, tüm kaba ve ince motor gelişimi ve vücut koordinasyonunu içerir.

Asis | MOVE ile psiko-motor becerilerin gelişimi desteklenerek;
 • Dikkat ve odaklanma yeteneği gelişir ve süresi artar. Zihinsel düşünme becerisinde esneklik sağlanır.
 • Fiziksel olarak vücut kuvveti, direnci ve koordinasyonu artar. Denge ve zihin vücut koordinasyonu geliştir, spor gibi bedensel yetenek isteyen görevlerde dayanıklılık sağlanır. Vücut bütünlüğünde farkındalık oluşur.
 • Refleksif davranışların tepki hızları artar. Karşılaşılan ani durumlarda vücudun tepki verme süresi kısalır.
 • İnce motor kas gelişimi desteklenerek, en temel el becerilerinden, en karmaşık el becerilerine kadar birçok konuda gelişimi sağlanır.
 • El becerilerinin artışı ile; yazmayı öğrenmede kolaylık, yazısı okunaklı olmayan çocuklarda güzel yazı yazma sağlanır.
 • Ritimlere uyum ve zamanı kullanma becerisi gelişir.

Asis | FOCUS

Dikkat ve odaklanma becerileri; okurken, dinlerken veya herhangi bir görevi yerine getirirken, o işe odaklanılması, verilen görevin en az hata ile tamamlanması için gereken dikkatin sağlanmasındaki en temel beceridir.

Asis | FOCUS ile dikkat ve odaklanma becerilerinin gelişimi desteklenerek;
 • Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon becerileri üst seviyeye taşınır ve süresi daha uzun olduğu için akademik başarı artar.
 • Dikkat eksikliği minimize edilerek, odaklanma süresi artar. Ders veya sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında, farklı bir uyaranla karşılaşıldığında dikkat problemi yaşanmaz.
 • Önemli ayrıntılar çabuk fark edilir, problem çözme hızı artar ve en kısa sürede doğru sonuca ulaşır.
 • Karşılaşılan benzer bilgiler zihinsel olarak birleştirilebilir. Böylece akademik alanda, daha az zaman ve enerji harcanarak, daha yüksek başarıya ulaşılır.
 • Odaklanmış bir zihin ile hafıza gelişimine yardımcı olur.
 • Dürtü kontrolü sağlanarak, istenmeyen davranışlar sergileme durumu azalır.
 • Aynı anda birden fazla aktivite gerçekleştirebilme becerisi artar.

Asis | AUDITORY

Beynimiz de kaslarımız gibi çalıştığı süreç boyunca gelişimini devam ettirir. İşitsel becerilerimiz de duyduklarımız ile birlikte gelişimini sürdürmektedir. İşitsel Becerileri gelişmiş bir birey, daha iyi dinlemek ve komutları daha hızlı algılamanın yanı sıra çok daha kalıcı öğrenme düzeyine ulaşırlar.

Asis | AUDITORY ile işitsel becerilerin gelişimi desteklenerek;
 • Duyarak öğrenme, anlama, verilen komutları algılama ve öğrendiklerini özümseme hızı gelişir. Derse katılım seviyesi üst noktaya taşınır.
 • Çevrede olup bitene karşı daha duyarlılık artar. Çevre yalnız görme duyusu ile değil işitme duyusu ile de tanınır.
 • Gelen işitsel uyaranları ayırt edebilme yeteneği gelişir. Diğer uyaranlar arka planda tutularak, odaklanma hızı artar.
 • İşitsel hafızayı geliştirerek kalıcı öğrenmede etkili bir artış sağlanır. Birden fazla komut akılda tutulabilir, sıralı ve karmaşık görevleri yerine getirme başarısı gelişir.
 • Zihnin işitsel işlem becerisi ve uyaranlara karşı tepki hızı artar. Daha keskin bir işitme duyusu kazandırılır.
 • Dil, ana dili kullanma ve yeni bir dil öğrenme becerileri artar. Kendini doğru ifade edebilme yeteneği gelişir.
 • İşitsel egzersizler ile özgüven problemleri giderilerek içsel motivasyon arttırılır.

Asis | EQ

Sosyal ve duygusal gelişimi yüksek olan bireyler, karşılaşabilecekleri zorluklara karşı içsel güdülenme ile her zaman daha dayanıklı, genel ruh hali mutlu olan bireylerdir. Sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesi, çocuk ve gençlerde şiddet, madde bağımlılığı, uyku ve beslenme problemlerinin yaşanmasını engeller.

Asis | EQ ile sosyal ve duyusal becerilerin gelişimi desteklenerek;
 • İletişim becerileri artar. Sosyal hayatta daha etkin olma, kendini doğru ifade edebilme ve arkadaş edinme becerileri gelişir. Kişiye bağımlılık gibi sorunlar ortadan kalkar.
 • Empati yeteneğinin gelişmesi ile diğer bireylerin düşünceleri anlamlandırılabilir. Sorunlara farklı bakış açıları ile yaklaşım ve çözümleme becerisi sağlanır.
 • Çevre ile etkileşim artar, olay ve olgulara karşı farkındalık sağlanır. Edinilen bilgi ve tecrübe çevre ile paylaşılarak durağanlıktan çıkılır.
 • Çıkar gözetmeksizin, çevredeki bireyler ile yardımlaşma duygusu ön plana çıkarılır.
 • Takım çalışmasına yatkınlık artar. Problemlerin çözümlenmesinde çevreden destek alınması sağlanır.
 • Grup ve toplum içinde ön plana çıkar, yeni arkadaşlık ilişkileri kurmak daha kolay hale gelir. Sadece kendi başarısı için değil gruptaki herkesin başarısını önemser.
 • Yaşam daha iyi organize edilerek zaman tasarrufu sağlanır.
 • Duyguları kontrol altına alabilme becerisi gelişir. Karşılaşılan olay ve olgularda aşırıya kaçan reaksiyonlar azalır.
 • Konsantrasyon artar, akademik başarıda önemli bir ivme kazanılır.

Asis | VISION

Görsel beceri bir bireyin çoklu düşünebilme becerisinin temelini oluşturur. Görsel becerileri yüksek olan çocuklarda, analiz ve sentez yeteneği üst düzeydedir. Bu sayede, edindikleri bir bilgiyi, farklı alanlardaki problemleri çözmede de kullanabilmektedirler. Görsel aktivitelerin gelişmesi, bilgi edinme, esinlenme, analiz etme ve sentezleme becerilerinin gelişmesini sağlar.

Asis | VISION ile görsel becerilerin gelişimi desteklenerek;
 • Okuma alışkanlığı gelişir. Ders takibi ve odaklanma kalitesi artar.
 • Üç boyutlu düşünebilme becerisi gelişir. Matematik, geometri, fizik ve görsel sanatlar gibi, görsel ağırlıklı akademik konularda başarı artar. Mühendislik yetenekleri gelişir.
 • Muhakeme yeteneği ve bir bilgiyi farklı bir formatta algılayabilme yeteneği gelişir.
 • Yeni bir bilgiyi edinilirken; görsellere dayalı, görerek öğrenme, algılama ve hafızaya alma hızı artar.
 • Parçadan bütüne erişim ve detaylardaki farkındalık hızı artar. Birden fazla etki alanı olan iş ve işlemlerde doğru sonuca ulaşım kolaylaşır.
 • Hizalama ve boyutlandırma yeteneği gelişir.
 • Zaman, mekan ve yön ilişkisi kurma hızı artar. Görsel ayırt etme ve problem çözme becerileri gelişir.
 Nişanca Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:54 - 34050 Eyüpsultan / İSTANBUL    +90 (212) 565 7878    bilgi@tarihkoleji.com
Takip Edin   Tarih Koleji Facebook Tarih Koleji Instagram Tarih Koleji Youtube Tarih Koleji Linkedin
© 2023 Tarih Koleji
Gizlilik Politikası  |   Şartlar ve Koşullar