Farkımız

Bilişim teknolojileri ve eğitim sistemlerindeki yeniliklerle birlikte, eğitim sistemi içinde teknoloji kullanımı gün geçtikçe daha da yoğunlaşarak artmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri, yerini teknolojik ve güncel, alternatif kişisel ölçme ve değerlendirme araçlarına bırakmaktadır.

Tarih Koleji teknolojik alt yapısıyla, geleneksel ölçme araçları ile birlikte, alternatif ölçme araçlarını da öğrencilerine sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı programlarında da belirtildiği gibi, her öğrencinin kendi farklılıkları ve gelişim özellikleri içinde, bireysel olarak değerlendirilmesine önem vermektedir.

2B1E (Birebir Butik Eğitim) Sistemi sayesinde, sınıflarda az sayıda öğrenci mevcudu sağlanmakta ve uygulanan çağdaş eğitim sistemi bireye indirgenebilmektedir. Bu sistemle, öğretmenin öğrencisinin akademik gelişimini yakından takip edebildiği, öğrenci odaklı eğitim imkanı sağlanmaktadır.

Böylece her öğrencimizin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun biçimde yönlendirilmesi, onların öğrenme sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ve eksik alanların belirlenmesi ve bunların düzenlenmesinde, kişisel ölçme ve değerlendirme önemli rol oynamaktadır.

Tarih Koleji olarak öğrenim gören tüm öğrencilerimize, belirli periyodlarla çeşitli testler uygulanmakta ve öğrencilerimizin akademik gelişimleri tüm yönleriyle belirlenerek yakından takip edilmektedir. Öğrencilerimiz, bireysel olarak değerlendirilmekte ve tüm eğitim sürecinde bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak, kişiye özgü bir eğitim süreci gerçekleşmektedir.
Gün geçtikçe globalleşen dünyada, sosyal yaşamda ve özellikle de iş hayatında, hem bireylerin kendi beklentileri, hem de onlardan beklentiler giderek yükselmektedir. Sadece bir değil, birkaç yabancı dil bilmek ise bu beklentilerin ilk sıralarında önemli bir noktadadır.

Tarih Koleji'nde öğrencilerimizin, gelecekte kendilerini ifade edebilecek noktaya gelecekleri bir yabancı dil eğitimi, ikili dil eğitim sistemiyle anaokulundan başlayarak, sonrasında ilkokul ve ortaokulda daha ileri seviyede verilmektedir. Ortaokul öğrencileri, 12 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere, toplamda haftalık 14 saat olarak, dünyada en yaygın kullanılan bu iki yabancı dilin eğitimini almaktadırlar.

Yabancı dil eğitiminde, öğrenilecek olan dilin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden getirilen kaynaklarla birlikte, tüm teknolojik eğitim imkanları da kullanılmaktadır. Ayrıca yabancı dil eğitiminde, yaş grubuna uygun drama ve oyun etkinlikleri yapılarak, küçük yaş gruplarında yabancı dil öğrenimi sevdirilerek, iç motivasyonun artırılmasına önem verilmektedir.

Haftasonları ek olarak yabancı dil etüt eğitimleri oluşturulmuştur. Yabancı dil etüt programlarıyla öğrencilerimizin, sonraki yıllarda karşılaşılacakları yeni gramer bilgilerinin alt yapısı oluşturularak, kalıcı bir öğrenme kabiliyetine sahip olmaları sağlanmaktadır.

Tarih Koleji’nden mezun olan her bir öğrenci için intermadiate (orta düzey) seviyesini tamamlamış olmaları önemsenmektedir.
Bilişim teknolojileri ve eğitim sistemlerindeki yeniliklerle birlikte, eğitim sistemi içinde teknoloji kullanımı gün geçtikçe daha da yoğunlaşarak artmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri yerini, teknolojik ve güncel alternatif kişisel ölçme ve değerlendirme araçlarına bırakmaktadır.

Tarih Koleji, eğitim sürecinde teknolojik alt yapısı ile öğrencilerine çeşitli öğrenme yöntem ve tekniklerini uygulamaktadır. Seçilen yöntem ve tekniklerin bireye özgü olması dışında, aynı zamanda öğrencilerin; kitaptan uzaklaşmasına engel olacak, sosyal çevreleri ile etkileşimlerini artırıcı önlemler de alınarak, teknoloji bağımlılığına sebep olabilecek gelişmelerden de korumaktadır.

Tarih Koleji’nde fen ve teknoloji laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı gibi olanakların yanında, bu olanakları ders dışında etkin bir biçimde kullanacakları, kulüp çalışmaları da bulunmaktadır.

Tarih Koleji’nde öğrenciler bu çalışmalarla yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Her sınıfında LED ekranlı ve bilgisayarlı son teknoloji akıllı tahtalar bulunan Tarih Koleji’nde, akıllı içerikle donatılmış yayın desteği ile öğrencilerimize eğitim verilmektedir.
Okul binaları ile ilgili olarak; Jonathan Kozol'un “Savage Inequalities” adlı kitabında dile getirdiği gibi “Eğer çocuklar ruhlarını katleden okul binalarına gidip gelmek zorunda kalıyorlarsa, yapılan okul reformlarının hiçbir değeri yoktur." sözünün ne kadar doğru olduğunu belirtmek isteriz.

Bir okul binasındaki fiziksel şartların, hatta mekanda kullanılan renklerin dahi insanların psikolojisi, motivasyonu ve öğrenme eğilimi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle Tarih Koleji olarak binamızı 2016 yılında baştan aşağı yeniledik. Bu yenileme çalışmaları yapılırken, fiziksel gereklilikler, renk seçimleri, malzeme seçimleri gibi birçok konu, konusunun uzmanı mimarlarımız tarafından titizlikle araştırılarak ve incelenerek belirlenmiştir. Tüm bunlar, iyi bir öğretim ve üretken bir eğitim sağlayabilecek, insanların kendini rahat ve güvende hissedebilecekleri şekilde tasarlanıp uygulanmıştır.

Tarih Koleji mimari tasarımında, çocuklarımızın keyifli bir biçimde eğitim görecekleri mekanları, onların fiziksel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.
Her bir öğrencimizin kişisel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini belirleyerek zorlandıkları alanları onlar için en iyi yöntemlerle öğretmeyi amaçlamaktayız.

2B1E (Birebir Butik Eğitim) Sistemi sayesinde, sınıflarda az sayıda öğrenci mevcudu sağlanmakta ve uygulanan çağdaş eğitim sistemi bireye indirgenebilmektedir. Bu sistemle, öğretmenin öğrencisinin akademik gelişimini yakından takip edebildiği, öğrenci odaklı eğitim imkanı sağlanmaktadır.

Tarih Koleji eğitim sürecini en ideal biçimde yönetmek ve belli bir sistem içinde sürdürmek, öğrencilerin bu süreçten aldıkları verimi ve sağladıkları başarıları maksimum düzeye çıkartabilmek için TarihDIRECT Direkt İletişim ve TarihVBS Veli Bilgi Sistemi'ni geliştirmiştir. Bu sistemler temel olarak veli-öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi ve etkileşimi hızlandırarak arttırmayı, yöneticilerimizin de sistemler içerisinde kayıt altına alınan bu etkileşimi, sağlıklı bir şekilde takip ederek yönetmesini ve gerekli durumlarda dahil olabilmesini hedeflemektedir.

Bizlerle bu yolda ilerleyen eğitim kadromuza, hizmet içi eğitimlerle yeni fırsatlar sunmak ve gelişimlerini arttırıcı faaliyetlerle, eğitimde en iyi olma amacımızı gerçekleştirmek için çabamızı sürdürmekteyiz.

Unutulmamalı ki; öğretmenin, mesleğinin doruklarına ulaşmasının yolu, öğrenci kalabilmesinden geçmektedir.
Tarih Koleji, öğrencilerinin çevresel konulara olan ilgisini, hem sınıf çalışmalarıyla, hem de sosyal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan, çevre eğitimini destekleyen uluslararası bir program olan Eko-Okullar programının üyesi ve uygulayıcısıdır.

Eko-Okullar programı ile öğrencilerimize çevre ve vatandaşlık bilinci eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

Tarih Koleji, Uluslararası Eko-Okullar programı kapsamında yaptığı çalışmalarla ve verdiği çevre eğitimi ile üstün başarı sağlayarak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen, yeşil bayrak ödülüne sahiptir.
 Nişanca Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:54 - 34050 Eyüpsultan / İSTANBUL    +90 (212) 565 7878    bilgi@tarihkoleji.com
Takip Edin   Tarih Koleji Facebook Tarih Koleji Instagram Tarih Koleji Youtube Tarih Koleji Linkedin
© 2023 Tarih Koleji
Gizlilik Politikası  |   Şartlar ve Koşullar