Eğitim

Dans etmek, dans ile var olmak…

Bunlar gerçekten insan için önemli olgular. Bizler sanatla haşır neşir olarak kendimizi çok daha iyi, çok daha farklı, çok daha derin ifade edebiliriz. Bazı insanların da iletişim şekli dans etmektir. Sanatın, hem görselliği hem de duyguları harekete geçirmesi adına en önemli türlerinden biri dans. Modern dans ise, duygu akışının doğaçlama yöntemiyle dışavurumudur.

Anlatmak istedikleriniz mi var?

O zaman dans edin. Sahneye çıkın ve sadece içinizden geleni ortaya çıkarın. Pek tabii bütün sanat dalları gibi modern dansın da teknik kısımları, kuralları ve ekolleri vardır. Modern dans bale temelli bir dans türüdür ve bu dansa estetiklik katmaktadır. Yoga ve diğer spor hareketleriyle de vücut disiplin kazanıyor. Günlük hayatta ulaşamadığımız kaslar çalışarak, bize güzel bir denge ve duruş kazandırıyor.

Tarih Koleji Modern Dans Kulübü; katılımcı öğrencilerini fiziksel olarak geliştirirken, aynı zamanda kendini daha iyi ifade edebilen birer birey olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak bu kulübü seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.

Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır. Her yıl 23 Nisan’da yapılan tiyatro oyunu ile çalışmalar sergilenir.

Tarih Koleji Tiyatro Kulübü; tiyatroyu sevdirmek ve eserlerin tanınmasını sağlamak, sanatsal becerilerin gelişimini artırmak, görev ve sorumluluk anlayışını geliştirmek, birey olarak takım çalışmasına yatkınlığı artırmak ve ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

Son 20 yıl içerisinde sinir bilimciler gerçek zamanlı incelemelerle, beynimizin nasıl çalıştığına dair bir takım buluşlar yaptılar. Bir enstrüman çalmak, beynin hemen hemen bütün bölümlerini aynı anda meşgul ediyor. Özellikle de beynin görsel, işitsel ve motor kortekslerini, disiplinli ve planlı çalışma işlevlerini güçlendiriyor. Enstrüman çalmak, iki beyin lobunun da ortak çalışmasını zorlaması nedeni ile, corpus collosumun (beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantı) gelişmesini sağlayarak, beyinde gerçekleşen sinirsel sistemin, daha hızlı ve daha çeşitli yollarla akışını gerçekleştirir.

Bu durum müzisyenlerin akademik ve sosyal ortamlarda karşılaştıkları sorunlara, daha dinamik ve yaratıcı çözümler getirmesini sağlamaktadır. Planlama, strateji üretme ve detaylara dikkati geliştirirken, kavramsal ve duygusal alanları analiz etmeyi gerektiren, birbiri ile bağlantılı görevler kategorisinde başarı sağlamaktadır. Ayrıca bu beceri hafızamızın çalışma becerisini de güçlendirir.

Tarih Koleji Şan ve Gitar Kulübü, küçük yaşlardan itibaren enstrüman kullanabilme becerisini öğrencilerine kazandırarak, onların hayatlarında başarılı, aktif, sosyal ve duygusal alanda gelişmiş, analitik düşünebilen ve dikkat becerileri gelişmiş birer birey olmalarını amaçlamaktadır.

Jimnastik, fiziki ve zihinsel gelişimi destekleyen ve tüm spor branşlarının temeli olan olimpik bir spor dalıdır. Özelikle büyüme çağındaki çocukların, kas gelişimi ve boy uzamasına yardımcı olan jimnastik, estetik bir görünüm kazandırarak kilo problemlerini ve duruş bozukluklarını engeller.

Eğlenerek güzel vakit geçiren çocuklar, 4 yaş itibari ile yaşıtlarıyla sosyalleşebilecekleri ve küçük yaştan itibaren sporcu disiplini kazanmaya başlayacakları bu spor dalıyla, akademik başarılarının da doğrudan gelişmesini sağlayacaklardır. Aynı zamanda planlı ve düzenli çalışmayı öğrenen çocuklarda, özgüven oluşmasına da katkı sağlayan jimnastik, başka bir spor dalına yönelen çocukların yardımcısıdır.

Tarih Koleji Jimnastik Kulübü; esnek, kuvvetli, çevik öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamakla birlikte, bu öğrencilerin dikkat, denge, koordinasyon ve dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Tarih Koleji Moda Tasarımı Kulübü, öğrencilere bir çalışmayı tasarlamanın aşamalarını öğretmek ve kendi tasarımlarını yapmalarına yardım etmek, tarzlarını oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Kulüpte öğrenciler karakalem ile başlayarak, temel çizim tekniklerini öğrenip, doku çalışmaları, yaratıcı çizimler, farklı materyallerle yapılan tasarımlar, şapka ve takı gibi aksesuar tasarımları yapma şansına sahip olurlar ve modeller üzerinde çalışabilirler. Hayal güçlerini kullanarak, kendi stillerini oluşturabilirler. Farklı malzemelerden, desenden, renkten, hikâyeden, hayal gücüyle, eğitimin her safhasında koleksiyon hazırlama kabiliyeti kazanırlar.

Tarih Koleji Satranç Kulübü; öğrencilerine, dürüstlük, sorumluluk, problem çözme, iletişim becerileri, her ne koşulda olursa olsun mücadele edebilme, işbirliği, eleştirel ve yaratıcı düşünce, kararlılık, kazanmayı ve yenilgiyi olağan karşılayabilme gibi, liderlik için gereken beceri ve tutumların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Öğrencilerimize sadece satranç oyununun temel kuralları ve teknikleri dışında, oyunun içinde barındırdığı felsefeyi de öğretmek amacımızdır. Bizler satrancı, çocukların kişiliklerine katkı sağlayacak bir araç olarak görüyoruz.

Satrancı bir eğitim aracı olarak kullanarak, satrancı seven, kurallarını öğrenmiş, geliştirdikleri yeteneklerini ortaya çıkaran çocuklarımızı, hayata hazırlamak kulübümüzün ana faaliyet nedenidir.

Bilişim Teknolojileri; modern toplumların vazgeçilmez bir yapı taşı hâline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından takip ederek, temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için, gerekli değişiklikleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamıştır. Günümüzün modern okullarında, Bilişim Teknolojileri bir yandan anlamlı öğrenme etkinliklerinin gerçekleşmesine katkı yaparken, bir yandan da aktif kullanım sağlamaktadır.

Tarih Koleji Bilişim Teknolojileri Kulübü, eleştirel düşünme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda çevresine hâkim olabilme, grup içerisinde etkin ve etkili iletişim becerilerine sahip olma, çok yönlü ve yeterli olma, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme gibi yetenekleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Tarih Koleji Bilişim Teknolojileri Kulübü; katılımcı öğrencilerinin temel bilgisayar kullanım becerisinden başlayıp, yaş seviyesine uygun olan programların nasıl kullanıldığını öğrenmesini sağlamaktadır. Teknolojiyi tanıyan, doğru kullanan, değişen ve gelişen teknolojinin farkına varabilen, gördüğü bilgileri doğru değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Tarih Koleji Görsel Sanatlar Kulübü; öğrencilerinin yaratıcı düşüncelerini geliştiren ve bu düşüncelerini uygun atölye ortamlarında eserlere dönüştürmelerini sağlayan bir kulüptür.

Fikirlerini eserlere dönüştüren öğrencilerin, yeteneklerinin farkına varmaları ve yaratıcı davranışlar göstermeleri pekiştirilir.

Öğrencilerimiz büyük bir yelpaze olan görsel sanatlara; karakalem desen teknikleriyle başlayıp, farklı materyallerle özgün ve yaratıcı eserler çıkararak ilerleyebilecekleri bir eğitim almaktadırlar.

Ortaya çıkan eserler çeşitli sergi ve yarışmalarda sanatseverlerle ve velilerimizle paylaşılmaktadır.

Tarih Koleji’nde, gün geçtikçe globalleşen dünyanın talep ettiği, kendini ifade edebilecek seviyede yabancı dil bilen ve kullanabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.

İngilizce Kulübü ile, Tarih Koleji öğrencilerinin edindikleri İngilizce dil becerisini, doğru telaffuz ile, günlük yaşamında da pratik bir biçimde kullanmasını amaçlamaktadir.

Tarih Koleji’nde, gün geçtikçe globalleşen dünyanın talep ettiği, kendini ifade edebilecek seviyede yabancı dil bilen ve kullanabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.

Almanca Kulübü ile, Tarih Koleji öğrencilerinin edindikleri Almanca dil becerisini, doğru telaffuz ile, günlük yaşamında da pratik bir biçimde kullanmasını amaçlamaktadir.

Tarih Koleji Matematik Kulübü; öğrencilerin çoğu zaman çekinerek yaklaştıkları matematiğin sadece bir ders olmadığını, aynı zamanda düşünsel bir faaliyet olduğunu göstermek amacıyla kurulmuştur.

Matematik sevgisini, gelişimini, tarihini ve felsefesini, ilgi duyan öğrencileriyle bir araya getirmeyi amaçlanmaktadır. Kulüp aynı zamanda, matematik toplulukları ve diğer matematik kulüpleriyle iletişim halinde olup, bu bilim dalındaki gelişmelerden de öğrencilerini haberdar etmektedir.

 Nişanca Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No:54 - 34050 Eyüpsultan / İSTANBUL    +90 (212) 565 7878    bilgi@tarihkoleji.com
Takip Edin   Tarih Koleji Facebook Tarih Koleji Instagram Tarih Koleji Youtube Tarih Koleji Linkedin
© 2023 Tarih Koleji
Gizlilik Politikası  |   Şartlar ve Koşullar